Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

12.06.2014:  Anexa la scrisoarea lui V.Voronin către Jose Manuel Barroso
Anexă
La textul scrisorii adresate Dlui Jose Manuel Barroso

12 iunie 2014. Chişinău.

1. Acordul include interconexiunea între chestiuni de ordin politic şi economic.
a. În titlul II direcţia dialogului politic între părţile Acordului prevede coordonărea în domeniile politicii externe, de securitate şi apărare. Art.7, de exemplu, stipulează participarea Moldovei în acţiuni militare sub conducerea UE. Acest lucru contravine normelor Constituţiei RM care prevăd statutul de neutralitate al RM.
b. Şirul de probleme legate de reglementarea politică a conflictului transnistrean expuse în art.8 necesită a fi examinate suplimentar în comun cu reprezentanţii din regiunea respectivă.
c. Nu pot fi acceptate prevederile art 446(3) care prevăd posibilitatea pentru o anumită parte a Acordului de a întreprinde orice măsură cu privire la asigurarea securităţii în cazul unor situaţii excepţionale interne care ar necesita menţinerea ordinii publice în timp de război sau de îndeplinirea unor obligaţiuni cu scopul menţinerii păcii. Aceste cerinţe într-o astfel de formulare contravin principiului de suveranitate al RM şi nu contribuie la procesul de reintegrare.

2. În ansamblu, comasarea într-un document a problemelor de ordin comercial şi colaborare politică nu aduce beneficii nici uneia dintre părţi.

3. În art.408 din Acord şi în alte peste 40 de pasaje se indică categoric Moldovei, care nu este parte a UE şi care nu are nici un fel de obligaţiuni politice faţă de această uniune, să modifice sau să anuleze acte normative în vigoare care nu corespund legislaţiei şi practicilor comunitare. Astfel, legislaţia Moldovei se declară nevalabilă iar actele normative ale UE prioritare, ceia ce reprezintă o ignorare a realităţii. Aceasta nu corespunde principiilor de colaborare echitabilă între părţi.

4. Art. 433-437 ignoră cadrul constituţional de administrare a dezvoltării social-economice a RM. În conformitate cu aceste articole se constituie structuri ierarhic superioare celor naţionale care vor dirija procesul de asociere: Consiliu, Comitet, Comitet în componenţă specială pentru comerţ şi 5 Subcomitete, deciziile cărora vor fi obligatorii pe teritoriul Moldovei. În aşa fel, defacto, se prevede impunerea administrării externe a ţării noastre.

5. Art 143 prevede adaptarea treptată, timp de 10 ani, a producătorilor moldoveni la condiţiile zonei de comerţ liber şi aprofundate cu ţările UE. Luînd în considerare starea economiei şi a comerţului reciproc cu UE şi CSI, intervine chiar din primii ani de aplicare a Acordului riscul de a pierde circa 500 mln de dolari din exportul anual al ţării sau circa 7 % din PIB. Aceste pierderi vor lipsi economia moldovenească de mijloace de finanţare, în primul rînd, a proceselor de implementare a peste 340 de derective, decizii ale UE şi regulamnte tehnice necesare pentru armonizarea legislaţiei şi a practicilor interne ale Moldovei cu cele europene deoarce în Acord nu se indică sursele de suplinire a acestor pierderi şi finanţare a procesului de adaptare. Astfel, în timp record, va deveni problematică supraveţuirea producătorilor dintre care peste 60 % sunt exportatori.

6. Sunt ignorate totalmente drepturile suverane ale RM, rolul organelor reprezentative, inclusiv a Parlamentului prin prevederile art. 465 privind regimul temporar de aplicare pînă la ratificare.

7. Nu este realistă şi adecvată prevederea din Acord a termenelor de aplicare în Moldova a Regulamntelor şi Derectivelor UE, peste 200 la număr în 2-3 ani iar 12 – pe parcursul lui 2014.

8. Acordul stabileşte cote minime pentru exportul de mărfuri moldoveneşti în UE (anexele XV-a, XV-c) însă, nu conţine nici o restricţie pentru importul mărfurilor în Moldova din UE. O astfel de situaţie nu poate fi calificată drept echitabilă şi reciproc avantajoasă.

9. Anexa XXX-d obligă Moldova să protejeze pe teritoriul său 1518 denumiri geografice de vin, 11 denumiri de băuturi alcoolice tari şi 4 denumiri de vinuri aromatizate produse în UE. Însă, în ţările UE vor fi protejate doar 2 denumiri de vinuri moldoveneşti.

10. Proiectul de document nu prevede colaborarea în soluţionarea problemelor de interes vital pentru Moldova cum ar fi, sporirea competitivităţii sectorului agrar, ajustrarea mărimilor subsidiilor la nivel european de la 180 la 430 euro pentru ha în timp ce în Moldova acest indice nu depăşeşte 18 euro per ha.

11. Creşterea depopulării în ultimii 4 ani necesită măsuri decisive de sporire a ocupării populaţiei pe calea dezvoltării sectorului industrial. Proiectul Acordului însă, are un singur articol lipsit de consistenţă (art.63) care indică necesitatea modernizării şi restructurării a cîtorva sectoare.

12. Multitudinea de imperfecţiuni şi formulări din text, ambiguităţi şi neconcordanţe între articole şi anumite puncte lasă loc de interpretare şi vor genera probleme de înţelegere reciprocă în procesul de realizare a Acordului .

13. Art. 413-417 ale proiectului stipulează că Moldova poate să beneficieze de ajutor financiar din partea structurilor europene dar art. 2 din Protocolul cadru care este anexă la documentul respectiv include condiţii neralizabile pentru acest lucru. Ajutorul financiar pentru Moldova este condiţionat de necesitatea achitării unor contribuţii în bugetul UE ceia ce contravine legislaţiei deoarece este imposibil de a achita cotizaţii de membru nefiind membru al acestei structuri sau uniuni.

14. În proiect sunt prevăzute acţiuni asimetrice în favoarea UE legate de piaţa de capital, care vor accelera exodul capitalui din ţară, vor influenţa negativ procesul investiţional în ţară şi vor genera anumite riscuri de pierderi a depunerilor financiare (inclusiv de asigurări şi pensii) pentru cetăţeni.

15. Sunt numeroase întrebări legate de cerinţele incluse în art.346 al proiectului cu privire la stabilirea tarifelor la gaz.

16. Prevederile din cap.3 despre procedurile de soluţionare a litigiilor, investigaţiilor în cazurile de delapidări, executarea deciziilor arbitrajului de facto, ignorează sistemul judiciar naţional si impune hotărîrea acestor probleme în cadrul sistemului extern compus din experţi, companii de audit şi arbitraj desemnate de Consilii, Comitete şi Subcomitete.

17. Prevederile proiectului acordului (art.314-315) ce ţin de exclusivitatea datelor în domeniul farmaceutic implică riscul de afectare negativă a sănătăţii populaţiei ţării noastre prin:
- reducerea accesului populaţiei la medicamente;
- sporirea presiunii financiare asupra bugetelor cetăţenilor, asupra bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor medicale obligatorii ;
-dispariţia unui spectru larg de medicamente din circulaţia pieţei farmceutice.

18. Acordul nu prevede nici o acţiune concretă de racordare a sistemelor de asistenţă medicală inclusiv în baza asigurărilor medicale între RM şi UE.

19. Proiectul Acordului nu prevede acţiuni şi perspective concrete pentru recunoaşterea reciprocă pe plan european a califăcărilor profesionale în scop de muncă.

20. Proiectul Acordului nu presupune acţiuni din partea UE de apropiere a sistemelor securităţii sociale (inclusiv a asigurărilor sociale) şi susţinerea cetăţenilor RM în special, a migranţilor din ţara noastră în baza relaţiilor multilaterale între RM şi ţările UE în conformitate cu Regulamentul 883 al UE. Procesul de coordonare a sistemelor de securitate socială rămîne să fie aplicat doar în realţiile bilaterale adică, fără perspective.

Textul acordului conţine un şir de prevederi care sunt incluse şi în alte documente internaţionale multilaterale, gen, Convenţii.

Implementarea lor a fost asumată de Moldova în rezultatul participării sau aderării la aceste documente. În consecinţă, aplicarea lor în RM nu depinde de semnarea sau nesemnarea Acordului.
Aşa dar, în redacţia actuală, realizarea şi consecinţele prevederilor Proiectului Acordului de Asociere în majoritatea cazurilor vor fi negative.

În timp scurt (doi ani) consecinţele vor fi:

o Reducerea considerabilă a locurilor de muncă
o Depopulare rapidă din cauza pierderii surselor de existenţă a cetăţenilor.
o Va creşte deficitul bugetului de stat şi în consecinţă a datoriei externe a statului
o va scădea nivelul de trai al populaţiei.

Cele indicate mai sus nu constituie temei pentru a vorbi despre o colaborare pe termen scurt şi mediu cu UE în cadrul proiectului propus ca una reciprocă şi utilă pentru RM. Documentul în această formă şi conţinut nu poate fi semnat şi ratificat.
0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania