Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

03.07.2014:  Textul moţiunii simple asupra politicilor în domeniul educaţional, precum şi a activităţii Ministerului Educaţiei depuse azi, 03.07.2014 în Parlamentul RM de către fracţiunea PCRM
Domnului Igor Corman,
Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova,
Parlamentul Republicii Moldova

Moţiune simplă asupra politicilor în domeniul educațional, precum și a activităţii Ministerului Educației

Subsemnaţii, deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, membri ai fracţiunii PCRM, în conformitate cu art. 106 din Constituția Republicii Moldova, art. 112-115 din Capitolul VIII al Regulamentului Parlamentului Republicii Moldova, înaintăm moţiunea simplă asupra politicilor în domeniul educaţional, asupra activităţii Ministerului Educaţiei .

Motivarea

Rezultatele sesiunii de bază a examenului de bacalaureat din acest an reprezintă o catastrofă, un dezastru naţional. Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, rata celor care nu au susținut examenele de absolvire a atins nivelul de 56%. Ceea ce înseamnă că mai mult de 15 mii de elevi în acest an vor rămîne în incertitudine , fără diplome de bacalaureat.

Considerăm, că aceste rezultate denotă eşecul politicilor din domeniul educaţiei, promovate de către guvernare, domeniu de responsabilitate al Ministerului Educaţiei și nemijlocit al ministrului, Maia Sandu.

În virtutea modului de organizare şi desfăşurare a examenelor de bacalaureat promovat de către Ministerul Educației deja al doilea an consecutiv, centrele de bacalaureat s-au transformat în purgatoriu, în loc să fie locuri de creaţie. Decizia Ministerului Educaţiei de a instala camere video de supraveghere și de a utiliza detectoare de metal în toate centrele de examinare, a fost luată în mod unilateral, fără consultaţii prealabile cu societatea civilă. Elevii au fost puşi în condiţii de stres psihologic enorm, mai mult, au fost umiliți prin percheziții și interdicții exagerate.

Justificarea Ministerului Educaţiei, precum că instalarea camerelor video și utilizarea detectoarelor de metal ar fi unica metodă eficientă împotriva copiatului și corupției, este iresponsabilă și infantilă. Pe lîngă aceste mijloace tehnice, în sălile de examen au fost prezenți și supraveghetori, iar peste ei - supraveghetorii din minister, din Agenția de Evaluare și Examinare, Comisia Națională de Examene, care au reușit să acționeze aproape ca agenți de securitate, somînd asistenții că vor fi nu doar penalizați financiar, dar și eliminați din sistem.

Cu toate acestea, au fost semnalate destule acțiuni care nu numai că nu au diminuat corupția din sistem, dar i-au atribuit o amploare mai gravă și mai de proporții, deplasînd-o la nivel de minister. Ministerul Educației a anunțat că-i va penaliza pe cei care vor publica subiectele examenelor de bacalaureat pe internet, dar de fiecare dată, înainte de examen, subiectele deveneau publice, ba chiar și rezolvarea acestora. Or, Ministerul a fost în incapacitate să interzică ”copierea” chiar in incinta propriei instituții, aducînd un exemplu elocvent elevilor, precum și întregii societăți.

Nu este credibilă intenția de luptă cu corupția, declarată de un guvern antrenat în numeroase scandaluri de corupție, demis din aceste considerente și care și-a păstrat aproape intactă componența.
Reiterăm că nici ministrul Maia Sandu și nici Procuratura generală, pînă în prezent, nu a întreprins acțiuni concrete și drastice în legătura cu scandalul de corupţie la procurarea autobuzelor şcolare la preţ dublu. Nimeni nu a fost sancționat, ci din contra, persoanele implicate au fost protejate și promovate.

Pedagogii au semnalat și incoerența între programele de studii, curriculumul național pentru învățămîntul general și cerințele din subiectele de la examen. Și în acest an testele la matematică, geografie nu corespundeau în deplină măsură curriculumului școlar.

Fracțiunea PCRM din Parlament de nenumărate ori a atenţionat asupra consecinţelor grave ale procesului de optimizare în sistemul de învăţămînt. Rezultatele de la bacalaureat se înscriu în șirul acestora. Se atestă o tendinţă clară de scădere a nivelului de cunoştinţe odată cu optimizarea şcolilor, fiind aprofundată de sporirea ratei abandonului școlar, a neșcolarizării.

Susţinerea și motivarea pedagogilor este o problemă vulnerabilă a actualului sistem de învăţămînt. Politicile salariale sunt incoerente, nesistemice, sunt denaturate de factorul politic, electoral. Administrațiile școlare încheie, tendențios și subiectiv, contracte de muncă cu unii pedagogi pensionați, iar ministerul îi protejează pe directorii de instituții de învățămînt, fie și de vărstă înaintată, aplicînd criterii politice, încurajînd protecționismul și corupția.

Atestăm o involuție în domeniul politicilor de susținere a tineretului. Unica majorare a burselor în ultimii 5 ani de zile a avut loc în 2014, an electoral. Numărul locurilor bugetare în instituţiile universitare şi mediu de specialitate s-au redus, costul contractelor de studiu este în permanentă creştere, de asemenea creşte plata pentru cazare în cămine studenţeşti.

Unicul program existent de susţinere a tinerilor pedagogi a fost elaborat şi implementat de guvernarea precedentă. Din 2009 încoace Ministerul Educaţiei nu a propus nici un program pentru atragerea tinerilor în domeniul pedagogiei, pentru susținerea tinerilor pedagogi, încetînd implementarea programului de asigurare a tinerilor specialişti cu locuinţe în mediul rural.

Atitudinea guvernului faţă de educaţie se demonstrează prin nivelul de finanţare a acestui domeniu în raport cu PIB-ul. Dacă în 2010 acest indicator era de 9,2%, în 2013 finanţarea învăţămîntului a căzut pînă la 7,2% din PIB.

Ministrul Maia Sandu ”optimizează cu succes”, adică lichidează instituții de învățămînt, declarînd că nu sunt bani suficienți pentru dezvoltarea sectorului educațional și că sursele limitate ale bugetului trebuie administrate eficient, iar Curtea de Conturi indică, în repetate rînduri , că Ministerul Educației nu a valorificat pe deplin sursele alocate: în 2012 - mai mult de 170 mln lei, în 2013 – 45 milioane de lei .

Recent guvernul a aprobat și înaintat un nou proiect al Codului Educației, autor fiind respectivul minister, cu suportul unor grupuri de specialiști, prin dezbateri publice inerte, fără a lua în considerație opiniile multor experți, pedagogi, cu un dispreț total față de personalul didactic chemat să înțeleagă și să aplice legea. Să fie oare toți profesorii și specialiștii în educație ai acestei țări incompetenți și doar ministrul și cîțiva funcționari deștepți?

Cert este că așa-zisele reforme din sistemul educațional, promovate de actualul ministru, Maia Sandu, au suferit un eșec total și dacă nu le vom îngrădi, în următorii ani vom avea rezultate dezastruoase și iremediabile. După aceste reforme se ascunde o totală indiferență față de copii, un caracter inumanizat al sistemului de educație, o abordare economică și antreprenorială. Pe cînd copiii noștri nu pot și nu merită să fie contabilizați, identificați în cifre și indicatori, pentru că fiecare din ei este un cetățean, un destin, o viață.

În aceste circumstanțe constatăm că aflarea în continuare a dnei Maia Sandu în fruntea Ministerului Educației este inoportună și va prejudicia sistemul educațional.

Dispozitivul

Avînd în vedere cele menționate mai sus, în baza prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi a altor acte legislative în vigoare, prin prezenta moţiune simplă, constatăm situaţia nesatisfăcătoare și eșecul politicilor în domeniul educaţional, şi solicităm susținerea prezentei moțiuni, ceea ce impune iniţierea imediată a procedurii de demitere a ministrului Educaţiei, Maia Sandu.

Deputații în Parlamentul Republicii Moldova.
0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania