Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

01.10.2014:  Mesajul de felicitare al Preşedintelui PCRM, Vladimir Voronin adresat Preşedintelui Republicii Populare Chineze, Xi Jinping cu prilejul aniversării a 65-a de la formarea statului chinez
Multstimate tovarășe Xi Jinping,

În numele Comitetului Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova Vă felicit cordial cu prilejul aniversării a 65-a de la formarea Republicii Populare Chineze.

Succesele formidabile în dezvoltarea țării pe care le realizează marele popor chinez, condus cu înțelepciune de Domnia Voastră și Partidul Comunist, servesc drept călăuză pentru întreaga Mișcare Comunistă Internațională și, desigur, Pentru Partidul Comuniștilor din Republica Moldova.

Folosesc acest prilej pentru a aprecia înalt relațiile de prietenie și cooperare stabilite între statele, popoarele și partidele noastre și țin să Vă asigur că PCRM va contribui și pe viitor la aprofundarea și dezvoltarea lor întru beneficiul popoarelor moldav și chinez.

Vă rog să primiți, multstimate tovarășe Xi Jinping, cele mai sincere urări de sănătate și fericire personală. Vă doresc realizări noi în nobila și atît de responsabila Dumneavoastră funcție de conducător al statului și partidului, iar marelui popor chinez îi doresc pace, fericire și prosperare.

Vladimir Voronin,
Președinte al PCRM,
al treilea Președinte al Republicii Moldova
0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania