Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

30.01.2015:  Problemele sociale ale cetățenilor – agenda prioritară a Fracțiunii parlamentare a PCRM
În vederea realizării prevederilor Programului electoral al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, deputații Fracțiunii parlamentare a PCRM au înregistrat la Secretariatul Parlamentului 15 inițiative legislative, printre care:

- Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat nr.156-XIV din 14.10.1998, potrivit căreia pensiile de asigurări sociale se vor indexa de două ori pe an.

- Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Codului Educației, nr.152 din 17.07.2014, în vederea stabilirii cuantumului minim al bursei studențești la un nivel ce va depăși valoarea minimului de existență pentru anul precedent.

- Proiectul de lege cu privire la scutirea unor categorii de populație de achitarea obligațiunilor financiare prescriptibile față de fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru perioada precedentă anului 2015. Se propune anularea datoriilor persoanelor fizice neangajate față de fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru perioada precedentă anului 2015 și stabilirea autorității competente de stingerea obligaţiunilor financiare prevăzute - Compania Naţională de Asigurări în Medicină.

- Proiectul de lege privind completarea Legii cu privire la tineret nr.279-XIV din 11 februarie 1999, care vine cu soluții pentru rezolvarea problemei locative a familiilor tinere.

- Proiectul de lege cu privire la completarea şi modificarea Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585 din 27.02.1998, care prevede modificarea surselor pentru mijloacele financiare ale asigurării obligatorii de asistență medicală, prin urmare cel puțin 50% din suma accizelor la țigări și alte produse din tutun să fie îndreptate spre Fondurile Obligatorii de Asistență Socială.

- Proiectul de lege cu privire la completarea şi modificarea Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995, care statuează unele norme prohibitive privind transmiterea în locațiune a spațiilor instituțiilor medico-sanitare publice către persoanele fizice sau juridice private.

- Proiectul de lege pentru completarea art.11 din Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, potrivit căruia raioanelor, care au o importanță deosebită în domeniul economiei naționale, precum și pentru istoria sau cultura statului, prin lege, li se poate atribui statutul de raion național-cultural.

- Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, și anume Legea cu privire la administraţia publică locală, Legea cu privire la serviciile de gospodărie comunală, Legea cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare, Codul civil, ce țin de activitatea asociațiilor de dezvoltare intercomunitare, dezvoltarea dreptului de asociere a autorităților locale.

- Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr.156 din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, care specifică perfecționarea modalității de stabilire și calcul al pensiilor pentru limită de vîrstă prin combinarea mecanismului contributiv actual de calcul al pensiilor pentru limită de vîrstă, bazat pe venitul mediu lunar asigurat din toată perioada de activitate, cu mecanismul necontributiv, caracteristic suportului financiar de stat. Aplicarea acestui mecanism va contribui la majorarea pensiei pentru limită de vîrstă și la sporirea echității sociale.


Fracțiunea parlamentară a PCRM
30.01.2015


0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania