Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

30.01.2015:  Neutralitatea permanentă a Republicii Moldova – obiectivul de bază al deputaților comuniști
Fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova a reînregistrat inițiativa legislativă cu privire la statutul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova. Această inițiativă și-a regăsit prezența pe agenda parlamentară reieșind din importanța fundamentală pentru țara noastră a păstrării suveranității, integrității, reîntregirii țării și recunoașterii internaționale a statutului de neutralitate a Republicii Moldova. Proiectul propriu-zis stipulează principiile consolidării interne și externe a neutralității Republicii Moldova. La fel, proiectul sus numit este menit să devină unul din principalii piloni pe calea soluționării problemei transnistrene, precum și consolidării securității în această zonă a Europei.

Definitivarea principiilor politico-juridice interne, precum și recunoașterea neutralității Republicii Moldova de către actorii internaționali va aduce, în opinia autorilor proiectului, un echilibru social, dar și încrederea cetățenilor în viabilitatea țării.

Fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova lansează apelul către reprezentanții formațiunilor politice reprezentate în Parlament de a se implica neîntîrziat în dezbaterea textului proiectului în vederea includerii acestuia în ordinea de zi și adoptarea cît mai curînd posibilă. În această ordine de idei, Fracțiunea parlamentară a PCRM se adresează către reprezentanții societății civile, cetățenii Republicii Moldova, inclusiv celor din stînga Nistrului să se implice activ în examinarea și înaintarea propunerilor la proiectul de lege precitat, întru organizarea dezbaterilor publice și adoptarea unei legi susținute de întreaga societate moldovenească.

Fracțiunea parlamentară a PCRM
30.01.2014
0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania