Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

03.04.2015:  Distrugerea totală a domeniului educaţiei


Aşadar, a intrat în vigoare regulamentul prevăzut de Codul educaţiei, potrivit căruia este reziliat contractul de muncă cu managerii instituţiilor educaţionale care nu au fost angajaţi în baza unui concurs. Ca rezultat, mai mult de o mie de directori ai acestor instituţii, adică aproximativ 40 la sută, au rămas fără loc de muncă, iar înseşi respectivele instituţii au rămas fără conducători.

Potrivit Ministerului Educaţiei, vor fi desfăşurate mai mult de o mie de concursuri, în urma cărora vor fi aleşi o mie de directori de gimnazii, şcoli primare şi grădiniţe, 100 directori de licee, 32 directori de şcoli tehnico-profesionale şi colegii. Dna Maia Sandu, ministrul Educaţiei, explică motivul: a-i atrage la conducerea instituţiilor de învăţămînt pe cei mai buni şi mai devotaţi profesionişti. Pe cînd pedagogii consideră că toate se fac în scopul de a-i înlătura pe conducătorii nedoriţi, pentru „a aşeza” în locul lor pe „ai noştri”, care se vor supune fără crîcneală ministrului şi vor sprijini interesele acelui partid din partea cărora vor ocupa funcţia de director.

De altminteri, poporul este indignat şi de alte lucruri. În primul rînd, în regulament este indicat un cens de vîrstă. Dar cine poate spune cu deplină siguranţă la ce vîrstă omul devine incapabil? În al doilea rînd, la concurs vor putea participa doar candidaţi care vor cunoaşte la un nivel înalt limba română. Indiscutabil, e de dorit ca un conducător să cunoască limba de stat. Dar ce e de făcut cu satele ucrainene, bulgare, găgăuze, unde sunt foarte puţini pedagogi care ar cunoaşte limba, cum o numeşte actuala conducere, română? Posedarea calităţilor de administrator a candidatului va fi verificată prin testare. Curios, această testare va fi făcută tot sub supravegherea camerelor video?

Respectiva situaţie am rugat s-o comenteze doamna Ina ŞUPAC, ex-deputat din partea PCRM, care, în perioada cît a activat în Parlament, s-a ocupat de problemele din domeniul educaţiei:

– Şi fracţiunea Partidului Comuniştilor, şi eu, atunci cînd am fost deputat în Parlament, am prevenit societatea moldovenească despre ceea ce se poate întîmpla şi i-am atras atenţia asupra inadmisibilităţii adoptării Codului educaţiei în formula propusă de Ministerul Educaţiei.

Noi am fixat şi am argumentat cîteva poziţii care, din punctul nostru de vedere, demonstrau caracterul nefondat al acestui document şi necesitatea unei examinări suplimentare a lui de către societate. Cu regret – acest lucru e ştiut – punctul nostru de vedere nu a fost luat în considerare, în orice caz, în Parlament nu s-a ţinut cont de el. Ceea ce nu se poate afirma despre societatea moldovenească. Fiind membru al comisiei de profil, am avut multe întîlniri cu pedagogii, de aceea pot spune în cunoştinţă de cauză că majoritatea din ei nu sprijină respectivul document.

Ceea ce am vorbit, ceea ce am prevenit, de acum se întîmplă în realitate. Mai mult de o mie de instituţii din domeniu au rămas fără conducători, ceea ce demonstrează că Ministerul Educaţiei, în persoana doamnei Maia Sandu, nu renunţă la planurile de distrugere totală a tot ceea ce a mai rămas şi deocamdată mai funcţionează în sistemul educaţional din Moldova.

Noi bănuim – în repetate rînduri am vorbit şi despre asta – că politica de optimizare a şcolilor va fi promovată şi în continuare. În orice caz, se creează impresia că acest fapt – că mai mult de o mie de directori de şcoli au rămas fără loc de lucru – este legat anume de optimizare. Dna Sandu spune că vor fi anunţate concursuri, ceea ce deloc nu înseamnă că pentru toate aceste o mie de locuri. Noi bănuim că un şir de şcoli, vorba fiind de zeci de şcoli, pur şi simplu vor rămîne fără statutul de instituţie de învăţămînt, adică vor fi reorganizate sau chiar lichidate. Şi o atare situaţie va fi prezentată ca faptul că, în timpul concursurilor, cineva n-a acumulat numărul necesar de voturi, altcineva n-a prezentat la timp documentele şi în genere nu vor prea vorbi despre această temă în mass-media.

Noi a cîta oară ne-am convins că, atîta timp cît societatea şi cei la care se referă direct legile negative vor tăcea, nu se va schimba nimic. Eu pot înţelege poziţia unor pedagogi care şi-au exprimat opinia în legătură cu situaţia creată doar în timpul întîlnirilor cu ei, însă nu s-au arătat dispuşi s-o expună şi în mod public. Şi asta pentru că fiecare spera: pe el personal, situaţia nu-l va afecta. Nu-i condamn pe aceşti oameni, deoarece ştiu că sistemul de presiune, îndeosebi atunci cînd locurile de muncă devin tot mai puţine şi mai puţine, îl impune pe om să-şi ascundă poziţia, în caz contrar, ar putea să rămînă fără de lucru. Dar pînă cînd nu va exista o presiune din partea societăţii, o presiune din partea celor care de acum au avut de suferit, care de acum a rămas fără loc de muncă, în lege nu vor fi făcute nici un fel de modificări. De aceea oamenii trebuie să-şi spună cel mai cu greutate cuvînt.

Cît priveşte censul de vîrstă şi nivelul de cunoaştere a limbii române, pe care le vor condiţiona concursurile, pot spune că, orice transformări ar face ministerul, nu se poate întreprinde ceva cardinal fără a avea sprijinul majorităţii absolute. Este opinia mea personală, la baza căreea se află experienţa comunicării cu alegătorii, inclusiv cu cei de la sate. Nu se poate cu o simplă semnătură să-l lipseşti de loc de lucru pe omul care a atins o anumită vîrstă sau nu cunoaşte limba moldovenească la nivelul cuvenit. Mai ales în situaţia cînd, într-un anume caz concret, nu există un doritor să-l înlocuiască pe acest om în localitatea dată, întîi de toate, fiind vorba de satele din ţară. Sau poate şi este cineva, însă nu convine ca vîrstă.

Este imposibil de a promova asemenea schimbări şi nu face să dezbinăm societatea. Pînă în momentul în care Ministerul Educaţiei şi alte ministere nu vor avea un răspuns clar la întrebarea: în ce mod statul are de gînd să-i atragă la sate pe tinerii specialişti –în cazul dat, vorbim despre pedagogi – nu putem să-i lipsim pe oameni de locul de lucru, fără a le oferi o alternativă.

Ar fi de înţeles, dacă ministerul ar avea o viziune complexă, întemeiată pe rezultatele unei dezbateri multilaterale a respectivei probleme. Se spune că s-au făcut asemenea dezbateri. Dar cine-s oamenii care au participat la ele, unde sunt ei? De exemplu, în Găgăuzia nu a fost desfăşurată nici o discuţie asupra proiectului Codului educaţiei. De asemenea, el nu a fost discutat nici la Bălţi. De ce se admite o astfel de discriminare? Doar şi aceşti oameni sunt cetăţeni ai Republicii Moldova!

Deci, pedagogul va fi concediat în baza unor anumite criterii, dar cine va veni în locul lui? Răspuns la respectiva întrebare nu există. Ministerul special procedează în acest mod. Programul complex lansat de el nu este altceva decît un program de distrugere a sistemului de învăţămînt şi de nimicire a şcolilor.

Din cauza insuficienţei de cadre, pedagogii din unele sate fac lecţii la 2-3 obiecte. Şi asta de asemenea poate servi drept temei pentru reorganizarea şcolilor. În loc de a soluţiona problema cadrelor, de a-i atrage în şcoli pe tinerii specialişti, se alege cea mai uşoară cale – închiderea şcolilor. Acest lucru e mult mai simplu de făcut. Dar nu este corect să se procedeze aşa.

Consemnare: Natalia USTIUGOVA
0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania