Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

13.05.2015:  Fracţiunea PCRM în consiliul municipal Chişinău

O scurtă informaţie cu privire la activitatea fracţiunii PCRM în Consiliul Municipal Chişinău în perioada anilor 2011-2015

Cucerind majoritatea în Consiliul Municipal Chişinău (26 de mandate din 51) conform totalurilor alegerilor din 2011, fracţiunea PCRM a procedat imediat la îndeplinirea principalelor sarcini conţinute în angajamentele electorale şi puse în faţa noastră de Comitetul Central al partidului. Ne-am concentrat eforturile pentru a readuce capitala la o cale de dezvoltare normală, pentru a pune capăt ruinării, haosului şi corupţiei, acestea în mod criminal fiind înrădăcinate de echipa liberală a primarului general şi de stăpînii lui din lagărul politic, care urmăreau scopul de a transforma primăria chişinăuiană într-un instrument de jefuire definitivă a ţării şi,în final, la nimicirea statalităţii moldoveneşti.

O poziţie atît de univocă a consilierilor comunişti nu a putut să nu conducă la o confruntare dură a fracţiunii municipale a PCRM cu aceşti adevăraţi gropari ai capitalei. Ca răspuns, de teama unor acţiuni constructive hotărîte din partea comuniştilor, mai mult de un an, această echipă de uzurpatori în mod cinic a împiedicat întoarcerea a trei mandate de consilieri, de fapt, furate de la fracţiunea comuniştilor. Ca o continuare a jocurilor murdare politice, prin ameninţări, şantaj şi mituire, cu ajutorul unor provocatori din Partidul Socialiştilor, au fost împinşi să părăsească fracţiunea trei trădători (Donţov – în ianuarie 2012, Danu – în februarie 2012, Hrenova – în decembrie 2012).

În aceste condiţii destul de complicate, lipsiţi de majoritate în Consiliul Municipal, majoritate pe care ne-au încredinţat-o înşişi alegătorii, pentru noi a fost foarte important să consolidăm fracţiunea în baza devotamentului faţă de cauza noastră, a conştientizării responsabilităţii de partid pe care o avem în faţa chişinăuienilor. Asta în primul rînd. În al doilea rînd, a fost necesar să construim în mod corect strategia şi tactica acţiunilor pe care le vor întreprinde comuniştii în cadrul CMC.

Realizînd strategia pe care am trasat-o şi care a fost aprobată de Comitetul Central al partidului, fracţiunea a reuşit să obţină conducerea a trei din cele cinci comisii ale Consiliului Municipal şi să ocupe funcţia de secretar în celelalte două. Folosirea acestor pîrghii ne-a permis să restabilim activitatea respectivelor comisii, care, potrivit legii, au menirea să constituie baza activităţiii Consiliului, această activitate, prin eforturile conducerii corupte a primăriei, fiind adusă pînă la statutul de figuranţi prezentatori ai acţiunilor nelegitime, iar uneori pur şi simplu criminale ale administraţiei municipale.

Noua practică de activitate a comisiilor de profil, munca activă a consilierilor noştri a început să aducă rezultate pozitive. Astfel, într-o perioadă relativ scurtă, s-a reuşit să fie examinate pur şi simplu grămezile (mai mult de 3 mii) de adresări ale cetăţenilor, care ani de-a rîndul, fără de nici un succes, au încercat să obţină de la primărie soluţionarea unor sau altor probleme de care se confruntau în viaţa lor de zi cu zi. În plus, am reuşit să schimbăm esenţial atitudinea faţă de întocmirea şi aprobarea bugetelor anuale ale municipiului – principalul document care determină ritmul şi calitatea dezvoltării capitalei. A devenit o normă faptul că fracţiunea comuniştilor, în mod drastic şi argumentat, insistă ca partea de venituri a bugetului să fie mărită cu sute de milioane de lei – în temei, din contul îmbunătăţirii administrării proprietăţii municipale, a stîrpirii lipsei de spirit gospodăresc şi a hoţiei directe. Şi, bineînţeles, a redistribuirii mijloacelor părţii de cheltuieli a bugetului în folosul necesităţilor sociale, ca cele mai depresive în actuala administraţie municipală (ocrotirea sănătăţii, sistemul educaţional, cultura, ajutorarea celor nevoiaşi etc.) şi cele mai des abordate de către alegători în cadrul întîlnirilor cu ei şi al audienţelor.

Astfel, prin eforturile fracţiunii comuniştilor, în ultimii patru ani, cheltuielile pentru sfera ocrotirii sănătăţii cetăţenilor s-au mărit mai mult de două ori, iar pentru sfera educaţională – de patru ori. A fost realizată iniţiativa fracţiunii PCRM în ceea ce priveşte lărgirea cercului beneficiarilor de compensaţii pentru energia termică prin majorarea pragului de venit pentru fiecare membru al familiei de la 1450 de lei pînă la 2500. Pentru a satisface numeroasele rugăminţi ale chişinăuienilor, fracţiunea a iniţiat scăderea tarifelor pentru întreţinerea şi deservirea mormintelor şi a locurilor de înmormîntare bronate. Acordînd o atenţie mai mare soluţionării celor mai acute probleme ale transportului din capitală, consilierii comunişti au reuşit să obţină elaborarea şi aprobarea unei concepţii moderne de transport în municipiu şi concepţia parcărilor în centrul istoric al oraşului.

Prin susţinerea activă a consilierilor noştri, în toate sectoarele din Chişinău au fost deschise zece de terenuri pentru copii – de joacă şi sportive, au fost proiectate şi construite un nou bloc cu o sală sportivă pentru şcoala-grădiniţă nr. 152 „Pas cu pas” (sectorul Botanica), un bazin la Liceul „Natalia Gheorghiu” (sectorul Rîşcani), un alt bazin la Liceul „Berezovschi”, un sistem de canalizare pentru mai mult de 500 de case particulare de pe străzile Voluntarilor şi Uzinelor (sectorul Ciocana), trei ansambluri termoenergetice la obiecte strategice din domeniul medicinei (spitalele clinice municipale nr.nr. 1 şi 2, Liceul Teoretic „M. Kogălniceanu), o nouă Casă de Cultură la Vadul lui Vodă, noi terenuri de antrenamente pentru liceul municipal de profil sportiv (sectorul Buiucani) şi TLSP nr.2 (sectorul Ciocana), reconstrucţia Rotondei şi a scării în cascadă din Parcul „Valea Morilor”.

Fracţiunea a depus multe eforturi şi pentru soluţionarea problemelor vechi din gospodăria de drumuri a capitalei. Pentru reparaţia drumurilor şi a căilor de acces în interiorul cartierelor, amenajarea curţilor şi a trotuarelor, au fost alocate mijloace pentru următoarele obiecte pe: str. Vieru nr.nr. 2, 4, 6, 16/1, 19, 19/1 şi 21, bd. Traian şi str. Independenţei nr.nr. 14, 16, 42, 42/1, bd. Mircea cel Bătrîn, 24, str. Zadnipru, 19 şi 21, str. M. Spătaru, 1 şi 5, str. Vadul lui Vodă, 72 şi 74, str. Voluntarilor, 8/1 şi 10, str. M. Drăgan, 14/3 şi 16, str. Sadoveanu, 2, str. Ciocana, 10-30, str. Budăi, 2 şi 2a, bd. Moscova, 13/5, str. Miron Costin, 13/4, străzile Bulboaca, Vaslui, Vărzaru, Munceşti, suburbia Togatin etc.

Anume la insistenţa consilierilor comunişti în fiecare an din cei patru trecuţi au fost alocate sume considerabile (de la 20 pînă la 65 milioane de lei) pentru reparaţii, pentru îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale, pentru achiziţionarea de utilaj modern pentru toate, fără nici o excepţie, instituţiile medicale municipale.

Din iniţiativa fracţiunii PCRM, au fost repartizate pentru lucrări de reparaţii mijloace financiare suplimentare liceelor „D. Cantemir”, „B. Petriceicu-Hasdeu”, „M. Grecu”, „M. Koţiubinski”, „N. Sulac”, „Olimp”, „N. Gogol”, „A. Puşkin”, „N. Gheorghiu”, „Kiril şi Metodiu”, „M. Lomonosov”, „L. Rebreanu”, „Berezovschi”, Liceul Orăşenesc Teatral, liceul şi grădiniţa de copii „Prometeu”, TLSP nr.3, grădiniţa de copii nr. 179 ş.a.

Au fost de asemenea alocate resursele financiare necesare pentru restaurarea unor monumente de arhitectură: biserica militară (sectorul Buiucani), biserica „Ciuflea” (sectorul Centru), biserica de lemn din sec. XVII (sectorul Botanica).

Cu participarea membrilor fracţiunii municipale a PCRM, din fondul municipal de rezervă şi din fondul de sprijin social al populaţiei au fost satisfăcute mii de adresări ale cetăţenilor cu rugămintea de a li se oferi ajutor fiunanciar pentru menţinerea sănătăţii, pentru soluţionarea problemei datoriei la plăţile comunale. Iar însăşi activitatea acestor fonduri a început să fie administrată mai eficient şi controlată mai riguros de Consiliul Municipal.

La demersul Asociaţiei donatorilor de sînge din Republica Moldova, fracţiunea a intervenit ca donatorilor onorifici să le fie oferit dreptul de a călători gratuit în transportul public.

De regulă, fracţiunea PCRM reuşea să obţină mijloace financiare considerabile pentru programele sociale prin propunerile de a majora partea de cheltuieli a bugetului municipal şi intensificarea tendinţelor sociale.

Iată doar cîţiva factori şi cifre care demonstrează acest lucru.

Anul 2012: la cererea fracţiunii noastre, partea de cheltuieli a bugetului a fost majorată cu 250 milioane de lei, care se presupunea să fie direcţionaţi în sfera socială. În realitate, s-a întîmplat altfel.

În luna septembrie, dl Chirtoacă şi acoliţii săi din Consiliul Municipal au organizat în taină o şedinţă în timpul nopţii a CMC (după aceea, presa de la noi a scris mult despre acest revoltător caz), la care au fost anulate în mod nelegitim toate propunerile făcute anterior de comunişti şi aprobate. Printre altele, la acea şedinţă „ilegală” au fost luate şi alte decizii păgubitoare pentru oraş. Bunăoară, chişinăuienilor, de fapt, le-a fost furată baza complexului energetic al capitalei – SA „Termocom”.

În 2013, majoritatea neformală liberal-democrată a Consiliului a refuzat să aprobe propunerile concrete ale fracţiunii PCRM privind intensificarea orientării sociale a bugetului anual, fapt în baza căruia comuniştii nu au votat bugetul.Totuşi, fracţiunea noastră, cum se spune, nu a lăsat mîinile în jos: la începutul toamnei, în timpul introducerii unor schimbări în bugetul anual, comuniştii au reuşit să restabilească un şir de propuneri esenţiale privind alocarea unor mijloace suplimentare în sfera socială.

Anul 2014: la cererea fracţiunii noastre, partea de cheltuieli a bugetului a fost mărită cu 200 milioane de lei, propunîndu-se ca această sumă să fie direcţionată spre componenta socială a bugetului, iar mai concret, la îmbunătăţirea stării oraşului şi a vieţii locuitorilor lui, finanţarea suplimentară a domeniului medicinei, educaţiei şi culturii, majorarea sumelor destinate ajutorului socialial. 12 milioane de lei au fost planificate pentru amenajarea curţilor şi a teritoriilor dintre cartiere, iar 3,5 milioane de lei – pentru reconstruirea mansardelor de pe str. Independenţei,10, care au ars în urma unui incendiu, precum şi alocarea ulterioară încă a 7,2 milioane de lei pentru definitivarea respectivelor lucrări de restaurare.

Bugetul pentru anul 2015. Fracţiunea a înaintat de acum devenită tradiţională pentru noi cererea de a majora partea de cheltuieli a bugetului – în cazul dat, cu 250 milioane de lei – şi a direcţiona această sumă la finanţarea suplimentară a medicinei, educaţiei şi culturii, la mărirea volumului de ajutorare a păturilor nevoiaşe ale populaţiei. Cu 1/3 a fost mărită suma destinată pentru alimentaţia copiilor în instituţiile de învăţămînt. Au fost planificate cheltuieli suplimentare pentru ajutorarea veteranilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei, ceea ce a dat posibilitatea ca, în ajunul sărbătoririi a 70 de ani din Ziua Victoriei, să li se ofere fiecăruia suma de 10 mii de lei. Pentru amenajarea curţilor şi a teritoriilor dintre cartiere de data aceasta au fost prevăzuţi 50 milioane de lei.

Vorbind la general despre fracţiunea comuniştilor în raport cu formarea bugetelor anuale ale capitalei, cu regret, trebuie să remarcăm faptul că, şi în cazul cînd propunerile noastre au fost acceptate, nu au existat garanţii că vor fi de bună seamă realizate. Şi asta din cauza iresponsabilităţii, iar în cele mai dese cazuri, a neprofesionalismului şi a lipsei totale de spirit gospodăresc a administraţiei municipale în frunte cu primarul Chirtoacă. În acest context, putem vorbi despre cele 12 milioane de lei, alocate în 2014 la iniţiativa comuniştilor pentru amenajarea curţilor din oraş. Tot la iniţiativa noastră, a fost efectuat un mare volum de muncă preventivă (de exemplu, determinarea adreselor la care urma să fie înfăptuită amenajarea etc.). Dar informaţia adunată de noi nu a fost de nici un folos, pentru că cele 12 milioane de lei au fost folosite în alte scopuri, despre care scopuri nu s-a discutat la şedinţele Consiliului Municipal. Anume din acest motiv, în cei patru ani trecuţi, fracţiunea PCRM nu a votat nici o dată ca darea de seamă a primarului în ceea ce priveşte executarea bugetelor să fie aprobată. De fiecare dată, ne-am argumentat decizia de a nu vota prin faptul că activitatea primarului o considerăm nu doar absolut lupsită de profesionalism, ci deseori pur şi simplu nelegitimă.

În virtutea unor circumstanţe de acest gen, fracţiunea comuniştilor a apărat cu fermitate pricipiile legalităţii şi echităţii sociale a tuturor deciziilor adoptate de puterea locală. Noi în mod categoric ne-am pronunţat împotriva aşa-numitei optimizări a şcolilor, ceea ce, în opinia noastră, nu este altceva decît degradarea şi nimicirea sistemului educaţional municipal. Noi ne-am pronunţat contra şi nu am sprijinit decizia majorării tarifelor pentru populaţie şi creşterea impozitelor şi a taxelor locale. Noi am zădărnicit planurile anturajului liberal al primarului general în ceea ce priveşte punerea la dispoziţia lui a unor împuterniciri suplimentare (vădit nelegitime) în administrarea municipiului.

Datorită fracţiunii PCRM, a fost creată o comisie de anchetă, pentru ca să fie depistate şi analizate încălcările legislaţiei în procesul de desfăşurare şi aprobare a rezultatelor tenderilor pentru reconstruirea celor trei magistrale principale ale oraşului: bulevadrul Ştefan cel Mare şi străzile Alecsandri şi Negruzzi. Pe lângă asta, a mai fost creată o comisie de anchetă, pentru a cerceta maşinaţiile funcţionarilor primăriei în operaţiunile cu fondul cadastral.

Noi în mod activ şi consecvent ne-am pronunţat împotriva acţiunilor funcţionarilor influenţi din organele locale, centrale şi judiciare, care au condus la pierderea de către municipiu a dreptului de a administra SA „Termocom”, cel mai mare în republică complex termoenergetic, de care în totalitate depinde securitatea energetică a capitalei şi destinul căruia în mod nemijlocit lezează interesele concrete ale fiecărui orăşean. Noi de asemenea nu am fost de acord ca din bugetul municipiului să fie alocate mijloace pentru finanţarea monumentului consacrat jertfelor regimului totalitar. În acest context, e necesar să menţionăm că deciziile privind SA „Termocom” şi respectivul monument au fost luate în timpul şedinţei secrete din 17 septembrie 2015, cu participarea aşa-numitelor partide democratice şi a socialiştilor lui Dodon.

În ansamblu, poziţia fracţiunii municipale a PCRM găseşte înţelegere din paretea societăţii chiţinăuiene, tendinţa noastră prioritară fiind consolidarea relaţiei cu această societate. În această ordine de idei, una din direcţiile activităţii noastre este obţinerea unei transparenţe maxime a activităţii fracţiunii în particular şi a activităţii întregului Consiliu Municipal la general. În mod special este lărgită practica organizării unor audieri publice la capitolul cele mai actuale probleme din activitatea vitală a municipiului. În munca fracţiunii, au fost elaborate şi introduse principiile de soluţionare a problemelor cadastrale, ca cele mai complexe şi de rezonanţă în administrarea proprietăţii municipale.

Se perfecţionează practica de întîlniri ale consilierilor comunişti cu alegătorii. Este vorba şi despre şedinţe în deplasare ale fracţiunii, şi, bineînţeles, despre obţinerea unei eficienţe maxime de la audienţele organizate pentru alegători. Aceste audienţe au loc în mod regulat, în fiecare zi de luni, în toate sectoarele municipiului. Din toamna lui 2011, am avut 2000 de audienţe, de care în total au beneficiat mai mult de 8 mii de oameni. Se face o evidenţă permanentă a adresărilor şi rugăminţilor (pînă acum, ne-au venit în număr de 2700) şi de faptul cum s-a reacţionat la acestea.

Fracţiunea tinde să folosească cu cît mai multă eficienţă statutul său şi tribuna Consiliului Municipal, pentru a critica dur neprofesionalismul, intrigile şi politicianismul primarului general şi al administraţiei lui vîndute, a sistemului vicios de haos şi corupţie, de stimulare a unionismului făţiş şi xenofobiei, create şi sprijinite de primar. Printre altele, în acest scop am organizat mai mult de 20 de conferinţe de presă şi brieffing-uri, am făcut mai mult de 100 de declaraţii şi am avut cam tot atîtea apariţii în presă şi în mass-media electronică.

Bineînţeles, conştientizăm în deplină măsură faptul că, în virtutea unor cauze de caracter atît subiectiv, cît şi obiectiv, fracţiunea PCRM în Consiliul Municipal Chişinău nu a reuşit să realizeze tot ce şi-a propus şi a planificat. Folosirea tuturor rezervelor pentru îmbunătăţirea activităţii consilierilor comunişti rămîne a fi principala sarcină a reprezentanţilor PCRM în organele puterii din capitală, baza îndeplinirii datoriei lor faţă de Chişinău şi chişinăuieni.

Fracţiunea PCRM în CMC
0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania