Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

18.05.2015:  GANGSTERII POLITICI LA VÎNĂTOARE DE „ROMÂNI”Ideologii unionismului, care visează cea mai mare Românie din Univers, au rămas derutaţi de eşecul vizitei oficiale în raionul Ismail, Ucraina, a ministrului delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare, Angel Tîlvăr. „Într-un limbaj de lemn”, scrie agenţia pretutindenistă Romanian Global News, Ministerul de Externe al României anunţă că „părţile au agreat importanţa dezvoltării unui dialog bilateral”, dar acest Tîlvăr a venit în Ismail, cică, nu pentru dialog, tună şi fulgeră agenţia, ci pentru a-i preface în „români” pe moldovenii din regiunea Odesa. Însă n-a reuşit, deoarece nu-i anul 1941 şi Tîlvăr nu poartă epoleţii mareşalului fascist Ion Antonescu.

La întrevederea cu Alla Startreva, preşedinte interimar al administraţiei raionale Ismail, Tîlvăr ar fi spus: „Apartenenţa la Uniunea Europeană implică asimilarea unor anumite principii, iar noi sîntem pregătiţi să îi susţinem pe cei care doresc să adere la aceste principii”. Unul din principiile declarate de UE este apărarea drepturilor minorităţilor naţionale. De ce guvernarea română proeuropeană insistă să-i lipsească de aceste drepturi pe sutele de mii de moldoveni din Ucraina? Pentru realizarea intereselor hrăpăreţe ale României! În această ţară a şi fost lansată ideea aiurită, neonazistă de a ceda Transnistria Ucrainei în schimbul Bugeacului (Basarabiei) şi Bucovinei pentru România – comerţ gangsterist cu pămînturi ale altor state. Dar asemenea aiureli revanşarde n-au sorţi de izbîndă şi, văzînd că guvernarea chişinăueană i-a lăsat în voia soartei pe conaţionalii săi din Ucraina, acest gol încearcă să-l suplinească unioniştii românizatori. Ei cer Departamentului pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe să finanţeze construirea şcolilor româneşti în regiunea Odesa, să inaugureze un centru cultural românesc, să susţină financiar editarea unui ziar românesc şi instalarea unui post de radio românesc, să sporească cît mai mult volumul cărţilor româneşti pentru această regiune. De ce conducerea Republicii Moldova nu se îngrijeşte în acelaşi mod de necesităţile spirituale ale diasporei moldoveneşti din Ucraina? De ce domnul Marian Lupu, preşedinte al unui partid de guvernămînt, la întrevederea de la Odesa cu reprezentanţii acestei diaspore a ţinut să spună că şi la Bruxelles, cică, s-ar fi declarat moldovan, iar în Moldova nu îndrăzneşte să confirme public această poziţie? De cine şi de ce are frică? Că va fi lipsit de susţinerea gangsterilor politici românizatori din propriile structuri statale şi de peste Prut, care doresc unirea „nenormală” a „Basarabiei” cu ţara-mumă, conform sfatului ex-preşedintelui român, Traian Băsescu, adică pe cale forţată, precum au demonstrat recentele ieşiri unioniste pe străzile Chişinăului? Atunci spuneţi-o aceasta deschis alegătorilor în cadrul alegerilor locale din 14 iunie!

Întrucît vizita lui Tîlvăr în Ismail s-a soldat cu un eşec total, ideologii pretutindenişti de la Romanian Global News cît ai zice „peşte” i-au prefăcut pe moldovenii ucraineni în „români”: „Angel Tîlvăr a uitat problema fundamentală a celor circa 124.000 de români (declaraţi oficial moldoveni! – n.a.) din regiunea Odesa”, iar în alt loc „Preşedintele României, Klaus Iohannes a contramandat întîlnirea cu reprezentanţii celor jumătate de milion de români autohtoni din Ucraina”, dîndu-şi sama, probabil, că majoritatea acestei cifre o constituie membrii Asociaţiei moldovenilor din Ucraina, precum afirmă preşedintele acestei asociaţii Anatol Fetescu. Aiuresc cu totul românizatorii, îs nişte oameni stricaţi la cap, nu alta, spun moldovenii din regiunea Odesa, cei din raionul Ismail, unde a venit cu tămîie românească de la dumnezeul bucureştean Tîlvăr să afume minţile locuitorilor din satele Utkonosovka şi Prioziornoe. Cum să fie ei cu doage la cap, dacă nu ştiu că România nu se afla nici în stare embrionară cînd moldovenii vărsau sînge pentru eliberarea de sub jugul otoman a Ismailului, Chiliei, Cetăţii Albe, lor li-i ruşine să recunoască că moldovenii Tatarbunarului s-au ridicat la cea mai rezonabilă răscoală ţărănească din Europa împotriva regimului colonial românesc în timpul ocupaţiei regale.

Şi în zilele noastre, în condiţii deosebit de complicate, Asociaţia naţională a moldovenilor din Ucraina în frunte cu Anatol Fetescu consolidează mereu rîndurile sale, protejează şi dezvoltă cu perseverenţă cultura moldovenească, tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti în cadrul diverselor olimpiade, inclusiv la limba şi literatura moldovenească, în cadrul festivalurilor folclorului moldovenesc de rezonanţă nu numai în Ucraina, ci şi peste hotarele ei, propagă pe toate căile istoria Moldovei istorice, se stăruie să păstreze în memoria tinerei generaţii a trecutului slăvit al strămoşilor moldoveni. De această realitate obiectivă vor fi nevoiţi să ţină cont toţi Tîlvării românizatori, în acelaşi timp, ea trebuie să servească ca semnal de orientare politică şi pentru cei ce se opun cursului promoldovenesc de dezvoltare a Republicii Moldova, majoritatea populaţiei căreia o constituie moldovenii supuşi unei colonizări spirituale barbare de către gangsterii politici de peste Prut, flămînzi de pămînturi străine.

Tudor CHIFIAC tudorchifiac.wordpress.com
0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania