Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

19.05.2015:  Comisia protecţie socială, sănătate şi familie a organizat o masă rotundă
Comisia parlamentară pentru protecţie socială, sănătate şi familie în parteneriat cu Universitatea „Charles” din Praga şi cu suportul Agenţiei Cehe de Dezvoltare (CzDA) a organizat la Parlament o masă rotundă la care s-a discutat despre necesitatea armonizării statisticii naţionale la standardele sistemului statistic European cu accent pe statistica socială; despre situația privind recensamîntul populației și a locuințelor din anul 2014 precum și despre perspectivele și cerințele față de viitorul recensamînt.

În discursul său, Oxana Domenti, preşedintele Comisiei pentru protecţie socială, sănătate şi familie a declarat că datele statistice veridice şi calitative sunt un support solid în cadrul proceselor decisionale bine argumentate și fundamentate la diferite nivele de guvernare - de la administrarea unei întreprinderi până la nivelul naţional de administrare al procesului legislativ şi executiv. Disponibilitatea unor date comparative şi comparabile la nivel naţional,regional și internațional pot determina succesul dezvoltării social-economice al țării. Aceasta se referă, în particular, şi la utilizarea statisticii sociale în fundamentarea unor măsuri legislative eficiente, pentru elaborarea şi implementarea politicilor de stat din domeniu”, a declarat Oxana Domenti.

Potrivit preşedintelui Comisiei pentru protecţie socială, sănătate şi familie, în evoluţia statisticii naţionale este necesar să fie dezvoltat şi un set de date şi megadate, care au o importanţă reală în reflectarea obiectivă a proceselor ce au loc în stat, societate,în țările vecine, în regiune, etc

„Este cert că Republica Moldova se confruntă cu un șir de probleme obiective, care influenţează negativ atît procesul colectării şi prelucrării datelor, cît și exactitatea şi acuratețea statisticii demografice.Către acestea se referă fenomenul migraţiei masive şi problema transnistreană. În acest sens, colaborarea cu ONU, UE şi CSI pentru avansarea nivelului de precizie şi corectitudine a datelor este nu doar benefică dar şi necesară. Armonizarea statisticii naţionale la standardele UE poate să contribuie vizibil la eficientizarea acestei colaborări și, respectiv la obținerea unor date statistice mai calitative. Pentru accelerarea procesului de armonizare a statisticii naţionale avem nevoie şi de ajutorul partenerilor de dezvoltare”, a declarat preşedintele Comisiei.

Oxana Domenti a mai precizat că Universitatea „Charles” din Praga şi Agenţia Cehă de Dezvoltare (CzDA), prin susţinerea tehnică acordată, au avut un rol esenţial în crearea şi modernizarea Centrului Demografic, programelor de studii şi tehnologii a Academiei de Ştiinţe Economice, a Universităţi de Stat, în dezvoltarea potenţialului de cercetare în domeniul demografic.

Tomas Kucera, profesor la Universitatea ”Charles” și coordonator al proiectului a declarat că, ”armonizarea sistemului statistic naţional la standardele UE este obligatorie pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar bunele practici ale Republicii Cehe pot fi foarte utile pentru Republica Moldova”.

Boris Gîlca, consilierul Primului Ministru în domeniul ocrotirii sănătăţii şi dezvoltării sociale, a specificat că ”subiectele referitoare la datele statistice de calitate sunt prioritare pe agenda Guvernului, inclusiv din perspectivele aderării la UE”.

Inna Maslo, vicedirector al Biroului Național de Statistică a comunicat despre activitățile complexe realizate de către instituția pe care o reprezintă în procesul de pregătire și desfășurare a recensămîntului 2014, informînd, totodată, despre dificultățile apărute în procesul de prelucrare a datelor colectate.

Membrii comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie, la fel ca și alți partcipanți la eveniment,inclusiv donator străini, și-au exprimat îngrijorările atît privind modul în care s-a desfășurat procesul de coordonare și implementare a recensămîntului cît și privind starea nesatisfăcătoare de lucruri la capitolul activităților post-recensămînt, unele din ele fiind în întîrziere de aproape un an de zile. Reprezentanții comisiei parlamentare au decis să se adreseze Guvernului și forului legislativ cu un demers privind necesitatea de a întreprinde măsuri concrete și urgente care să deblocheze și să dinamizeze procesul de prelucrare a datelor colectate.

Începând cu anul 2013, Universitatea ”Charles” din Praga, în cadrul cooperării academice implementează proiectul "Suport integrat pentru elaborarea statisticilor demografice” finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare. Proiectul sprijină armonizarea serviciului național de statistică la cerințele sistemului statistic european, cu accent pe statisticile populației. Parteneri și utilizatori ai proiectului sunt Comisia Națională pentru Populație și Dezvoltare, Biroul Național de Statistică, Centrul de Studii Demografice, Academia de Studii Economice, Universitatea de Stat, Ministerul Sănătății și Ministerului Justiției. Proiectul oferă și asistența necesară pentru dezvoltarea cunoștințelor demografice, activitatea de cercetare, dezvoltarea programului de masterat în demografie, furnizare de asistență tehnică. Valoarea totală a proiectului, cu o durată de trei ani, este de 9 mln. lei.

Universitatea ”Charles” din Praga este prima universitate din spațiul central european, întemeiată în 1348 de împăratul Carol al IV-lea de Luxemburg. Demografia ca știință este studiată în programul de studii încă din anii 1899-1900. Universitatea ”Charles” este una din cele mai renumite instituții academice europene care deține 17 facultăți cu peste 53.000 studenți înscriși în peste 300 programe acreditate
0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania