Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

26.06.2015:  Comisia protecție socială, sănătate și familie s-a pronunţat pe marginea executării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014Comisia parlamentară protecţie socială, sănătate şi familie, președinte dna Domenti Oxana, PCRM, a audiat, în şedinţa de miercuri, rapoartele cu privire la executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014.


Susţinînd în principiu proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Raportului privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul 2014, legislatorii au constatat executarea parametrilor bugetari aprobaţi, dar au scos în evidenţă unele lacune şi tendinţe îngrijorătoare.


Printre acestea a fost remarcată diminuarea mărimii obligaţiunilor bugetului de stat faţă de fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru 2014, în special prin rectificarea făcută prin asumarea răspunderii de către Guvern, care a redus veniturile cu cca 70 mln lei, precum şi întîrzierea cronică a transferurilor bugetului de stat către fondurile de asigurări în medicină, fapt care a avut un impact nesatisfăcător asupra executării bugetului.


Mai mulţi deputați au expus obiecţii vizavi de modul de utilizare a Fondului de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale şi au reiterat că logica funcţionării acestuia rezidă, în primul rînd, în sporirea calităţii serviciilor prestate pacienţilor, optimizarea cheltuielilor curente ale sistemului şi orientarea spre satisfacerea aşteptărilor pacienţilor.


Analizînd cheltuielile sistemului la capitolul salarizare, deputaţii Comisiei de profil au arătat asupra discrepanţei dintre creşterea salariilor conducătorilor instituţiilor medico-sanitare, care a constituit în anul trecut cca 18 la sută, şi a medicilor (7,4 la sută), pledînd pentru o creştere uniformă în interesul tuturor categoriilor de salariaţi.


Fiind abordat subiectul medicamentelor compensate, s-a menţionat că multe dintre farmacii evită să le contracteze deoarece, în opinia raportorilor, acestea nu doresc să fie supuse controalelor şi evidenţei stricte a vînzărilor, iar din acest motiv un număr mare de consumatori, mai ales din mediul rural, sînt privaţi de accesul nestingherit la medicamentele compensate.


În altă ordine de idei, deputaţii s-au interesat de realizarea iniţiativelor şi finanţarea proiectelor legate de procurarea protezelor mamare, pecum şi altor proiecte care rămîn deocamdată subfinanţate.


Au fos expuse îngrijorări privind situaţia financiară a instituţiilor medico-sanitare, Comisia fiind informată că datoriile creditare ale acestora, care s-au format pe parcursul anului, constituie cca 445 mln lei. Cei mai mari datornici sînt Spitalul Clinic Republican, precum şi Institutul de Medicină Urgentă şi Institutul Oncologic, în pofida faptului că bugetele instituţiilor au fost în creştere în anul trecut. Parlamentarii au cerut o monitorizare mai atentă a instituţiilor medico-sociale sub aspectul „sănătăţii financiare” a acestora.


În aprecierile lor făcute pe marginea raportului de executare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală deputaţii Comisiei de profil au reiterat că primordială în activitatea autorităţilor din domeniu trebuie să rămînă calitatea serviciilor medicale şi satisfacerea necesităţilor tuturor pacienţilor, inclusiv celor asiguraţi, astfel încît aceştia să simtă că sunt înţeleşi şi protejaţi de sistemul ocrotirii sănătăţii.


În acest sens, a fost salutat faptul că, în vederea sporirii gradului de informare şi satisfacere a aşteptărilor pacienţilor, la Compania Naţională de Asigurări în Medicină a fost instituită „linia verde”. În 2014 acest canal de comunicare a fost accesat de 10 mii de persoane, iar de la începutul anului curent deja au fost recepţionate 12 mii de apeluri, ceea ce denotă creşterea accesului populaţiei la informaţii privind asigurăile obligatorii de asistenţă medicală, implicit - oportunităţi mai mari de a-şi cunoaşte şi proteja drepturile.


Totodată, deputaţii au solicitat CNAM să identifice cele mai abordate subiecte şi cele mai numeroase reclamaţii ale persoanelor care apelează „linia verde”, pentru a veni cu propuneri legislative în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, sporirii încrederii cetăţenilor faţă de acesta.


Deputaţii Comisiei parlamentare protecţie socială, sănătate şi familie au audiat, de asemenea, Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 şi au cerut mai multe precizări care urmează a fi prezentate în cadrul plenului Parlamentului. În special, a fost abordată problema descreşterii numărului de salariaţi şi, respectiv, a venitului ratat la bugetul asigurărilor sociale de stat. Legislatorii au remarcat că ritmurile de creştere a cheltuielilor de ordin social depăşesc ritmurile de creştere a veniturilor, ceea ce a adus la creşterea deficitului, tendinţă constantă pentru ultimii cîţiva ani. În aceeaşi ordine de idei, au fost solicitate explicaţii privind neexecutarea bugetului la capitolul cheltuieli pe mai multe poziţii, inclusiv prestaţii de ajutor social, indemnizaţii de şomaj etc.


Un alt fenomen scos în evidenţă de către deputaţi a fost creşterea bruscă a cheltuielilor legate de indemnizaţiile viagere şi pensiile pentru judecători, cu aproape 60%, ceea ce a generat presiune suplimentară sporită asupra bugetului. În context, a fost subliniată importanţa îmbunătăţirii situaţiei la capitolul valorificarea unor poziţii de cheltuieli.


Comisia a susţinut proiectul de Hotărîre a Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 şi a propus, cu titlu de recomandare, întreprinderea măsurilor regulatorii şi stimulatorii în vederea scoaterii din economia neformală a plăţilor salariale şi, respectiv, creşterii veniturilor la sistemul de asigurări sociale de stat, precum şi mobilizarea eforturilor instituţiilor de stat pentru a spori valoarea tuturor prestaţiilor sociale.


Rapoartele privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 vor fi prezentate în plenul Parlamentului.

0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania