Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

06.11.2015:  Trecutul și gîndurile


Oleg Reidman, deputat în Parlament din partea PCRM

În doctrina comunistă importantă este metoda - metoda dialectică de investigare, metoda dialectică de acțiune, care aduc rezultate vizibile

7 noiembrie este aproape. S-au dus pe apa sîmbetei unanimitatea comună și aprobarea acțiunilor puterii. Adevărat, în schimb, s-a instaurat și răspîndit, în mare parte în rîndul tinerilor, lipsa de gîndire și scepticismul covîrșitor. Să sperăm că toate acestea vin din neștire. Să sperăm că această neștire poate fi depășită.

Să sperăm că asemenea fenomene ca Maia Sandu și Corina Fusu, împreună cu armata profesorilor ”metamorfozați” de ”Istoria PCUS”, ”Economia politică a socialismului”, comunismul și ateismul științific, nu vor putea bloca calea tinerilor curioși de a înțelege conținutul sistemului de metode, viziunilor teoretice, programelor și practicilor care se numesc comunism.

”Repejor-repejor” se echivalează cu degradarea

Prin intermediul acestui articol nu face, dar și este imposibil de a reda cititorului ”repejor-repejor” o vedere asupra conținutului acestor sisteme. Acest ”repejor-repejor” se cheamă dogmatism și contribuie la ”inversiunea” conștiinței întregii societăți generată de discursurile interminabile ale ”analiștilor” plătiți ce nu mai dispar de pe ecranele televizoarelor.

Mulți ani la rînd, asemenea dogmatici au încercat să folosească metafora romantică a marelui poet revoluționar – ”… monumentul de veci să fie construit în luptele socialismului”, în felul următor: veșnic dar totuși monument. Care este neschimbat, iar timpul poate doar să-l distrugă. Pe cînd doctrina comunistă dă prioritate metodei și nu concluziei concrete atemporale. Metoda dialectică de investigare, metoda dialectică de acțiune - capabile să genereze concluzia corectă și rezultate palpabile.

Acolo și atunci, cînd și unde această metodă este dată uitării și se acționează în neconformitate cu ea, apar forme hidoase de viață socială, în cel mai bun caz se dezvoltă fenomenul de stagnare a societății, însă, de cele mai multe ori, survine degradarea.

Acest fapt se observă și se confirmă în deplină măsură urmărind toată complexitatea dinamicii sociale din Moldova.

Proiectul prosperității artificiale

Ce înseamnă Marea Revoluție Socialistă din Octombrie ? După cum se spune acum, este un proiect. Însă, ar fi mai corect să spunem că a fost, de fapt, începutul aspirațiilor gigantice spre viitor a proiectelor și programelor strategice naționale care nu cunoșteau nicio limitare. O asemenea gîndire de amploare a proiectelor, a acțiunilor și rezultatelor nu a cunoscut nicio comunitate, nici pînă la Marea Revoluție din Octombrie, nici după 1991.

Lichidarea analfabetismului, electrificarea, industrializarea, dezvoltarea agriculturii, a științei, tehnicii, culturii, crearea sistemelor de apărare, Victoria obținută în Marele Război pentru Apărarea Patriei, restabilirea distrugerilor în timp record, crearea și asimilarea tehnologiilor cosmice – nici pe departe nu sunt toate dovezile în ceea ce privește proiectarea gîndirii de către comuniști, bazată pe METODĂ.
Da, uneori, practica comuniștilor licărea din cauza cultelor și subiectiviștilor, dogmaticilor și clănțăilor. În același timp, cele mai multe victime au fost din partea comuniștilor. Și totuși, ce sistem minunat de valori au propus societății și cum era absorbit acest sistem de societate. Setea de cunoștințe, dăruirea în luptă și muncă, ”alergatul” după o carte bună, mîndria de patrie, prietenia și interesul sincer în succesul reciproc între națiuni. Înlocuirea acestor valori înalte cu noțiuni cum ar fi ”societate de consum”, este o suplinire fariseică a interesului public cu individualismul, atît pe plan individual cît și comunitar. Deja de aproape o pătrime de veac acest fenomen reprezintă o încercare severă pentru toate societățile din fosta URSS. Republica Moldova nu este o excepție în acest sens.

Un pas spre viitor

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, aplicînd în practică METODA comunistă, utilizînd gîndirea de proiectare, este unica forță care a reușit să propună Moldovei o perspectivă istorică de progres.

În perioada 2001-2009, PCRM a demonstrat nu doar posibilitatea principială de progres pentru Moldova dar și capacitatea de a-și realiza scopurile proiectelor inițiate. Date ce confirmă această concluzie sunt o mulțime. O minte curioasă și obiectivă le va găsi într-o mulțime de surse, inclusiv statistice, care, în pofida invențiilor publicate în favoarea actualei guvernări, nu poate denatura acele rezultate. Multitudinea de cifre nu vor încăpea pe paginile ziarului, dar nici ziarul nu are această menire. Important este altceva: este important de înțeles că PCRM, în măsura posibilităților sale, în măsură capacităților membrilor săi, a realizat scopurile comuniste prin METODA comunistă, cu ajutorul programelor strategice ambițioase.

Despre ce nu am vorbi, toate se încadrau metodic în acțiuni proiectate, orientate spre beneficiul oamenilor și dezvoltarea țării, spre consolidarea suveranității, spre reintegrare și modernizarea amplă a economiei, a sferei sociale. Totodată, aceste proiecte nu se limitau la ziua de astăzi, ele erau orientate spre viitorul țării.

De exemplu, dezvoltarea infrastructurii. Pînă în anul 2000 s-a reușit gazificarea a doar 13 % din localități, în 2008, 55% dintre localitățile țării erau racordate la rețea. Lungimea conductelor de gaz a crescut cu 10 mii de km, ia lungimea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare a sporit de 1,5 ori, în mare parte, din banii statului s-au reabilitat 360 de km de drum. A fost construit Portul de la Giurgiulești și calea ferată, ceea ce nu s-a reușit nici pe timpul URSS. Reconstrucția Aeroportului Internațional Chișinău. Și nimeni nu poate spune că toate aceste lucruri au fost realizate în preajma unor noi alegeri, nimeni nu poate nega că toate aceste fapte importante din punct de vedere strategic au fost proiectate și orientate spre viitor.

Un alt exemplu – finanțele publice, banii statului. Veniturile bugetului public, exprimate în dolari SUA, au crescut de 7,5 ori. Niciodată nu s-a înregistrat vreun caz de neexecutare a bugetului pe partea de venituri. Cheltuielile bugetului consolidat pentru educație au sporit de 7,2 ori, pentru sănătate – de 7,2 ori, pentru asistența socială – de 12,5 ori, pentru cultură și sport – de aproape 8 ori, pentru știință – mai bine de 15 ori. Și nimeni nu poate spune că toate aceste lucruri au fost realizate în preajma unor noi alegeri, nimeni nu poate nega că toate aceste fapte importante din punct de vedere strategic au fost proiectate și orientate spre viitor. Datoria publică externă, garantată de stat, constituia în 2008 – 15,8% din PIB față de 65 % cît era în 2000. (Astăzi, acest indice a crescut din nou pînă la 35 % din PIB-ul Moldovei).

Toate aceste realizări au fost posibile datorită grijei PCRM pentru economia națională. Rata impozitului pe venit a fost redusă de la 32 % pînă la zero, creditarea economiei a cresut de aproape 8 ori, iar volumul creditelor neperformante s-a redus de 1,5 ori. În perioada declanșării crizei globale, sistemul financiar-bancar din Moldova a fost recunoscut al 5-lea din lume după stabilitate. Cine vrea poate să facă o comparație cu situația zilei de astăzi a sistemului bancar din Moldova.

Creșterea economiei era mai lentă decît ne doream noi, dar efectele erau resimțite: în 2008, PIB-ul pe cap de locuitor, în dolari SUA, era de 4,7 ori mai mare decît în 2000. Către anul 2009, PIB-ul țării a crescut pînă la 59%, aproape că ajungînd la nivelul anului 1991 de pînă la prăbușirea Uniunii Sovietice.

Investițiile — baza bunăstării de viitor. Acestea, în dolari SUA, au crescut de 12 ori, investițiile de stat au sporit de 4 ori, antreprenoriale – mai bine de 9 ori, străine – de aproape 8,5 ori. În anul 2008, doar în agricultură s-au investit surse proprii în creștere de 20 de ori față de anul 2000. Nu demonstrează oare acest lucru încredere față de țara guvernată de PCRM, nu înseamnă asta prăbușirea prognozelor cu privire la izolarea statului comunist, cu privire la incapacitatea comuniștilor de a lucra în condiții de piață, precum și alte aiureli. Acest lucru este demonstrat și de dinamica exporturilor noastre. În timpul guvernări comuniste, rata exportului în CSI a crescut de 2,3 ori, iar în UE – de 8 ori. Actualii guvernanți se laudă cu creșterea ratei exporturilor în țările UE. Probabil că ne consideră cretini: rata de export în UE a crescut pentru că a scăzut rata exportului în CSI. Așa că cine dintre noi este mai euro-modernizator ? Răspunsul este evident. Și nu mai amețiți lumea cu fraze pompoase și, concomitent, cu furturi de miliarde.

Rezultatul logic

Pentru ce lucrau comuniștii asupra acestor proiecte ? Nu pentru statistică, nici pentru alegeri, nici pentru mitinguri sau reclamă. Aceste proiecte au fost realizate pentru oameni, pentru cetățenii Moldovei. Și care a fost rezultatul ? Salariul mediu lunar, în dolari SUA, a crescut, în timpul guvernării comuniste, de 7,4 ori. Pensia medie lunară s-a majorat de 9,4 ori. Numărul copiilor născuți a crescut cu 2000 față de anul 2000 iar moartea infantilă s-a redus în jumătate. Au fost reparate 856 de școli, 494 de grădinițe, 68 de case de cultură, 730 de biserici. Durata de viață a cetățenilor țării a crescut cu doi ani.

Comuniștii, ghidîndu-se de doctrina lor, activînd în noi condiți de piață, modernizînd țara în conformitate cu standardele europene, păstrînd relațiile frățești și de prietenie cu partenerii săi tradiționali, an de an, zi de zi au demonstrat corectitudinea și beneficiul METODEI comuniste. Cei care au urechi – să audă, cei care au ochi – să vadă, cei care au inimă - să accepte. Cei care știu să gîndească – vor înțelege și se vor convinge.
0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania